Інформація стосовно проведення документальних перевірок митними органами.

14 травня 2024 року Президент України підписав Закон від 20 березня 2024 року №3613-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо особливостей здійснення митного контролю та митного оформлення окремих категорій товарів». Цей закон був опублікований у виданні «Голос України» 15 травня 2024 року №35(87). Він відновлює повноваження митних органів на проведення документальних перевірок відповідності вимогам законодавства України у сфері митної справи, які були тимчасово призупинені згідно з підпунктом 1 пункту 912 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України.

Законом передбачається відновлення таких перевірок:
– планові виїзні документальні перевірки;
– позапланові виїзні документальні перевірки;
– невиїзні документальні перевірки;
– зустрічні звірки.

Митні органи зобов’язані відновити документальні перевірки та зустрічні звірки, які були розпочаті, але не завершені до 24 лютого 2022 року, на невикористаний строк. Акти (довідки) про результати таких перевірок і звірок, заперечення до актів перевірок, а також податкові повідомлення-рішення, процедура вручення яких не була завершена до 24 лютого 2022 року, мають бути надіслані (вручені) до 1 липня 2024 року.