Оформлення експорту без заїзду та пломбування

Частиною другою статтi 258 Кодексу встановлено, що за рiшенням митного органу митне оформлення та випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до митного режиму експорту може здiйснюватися без їх пред’явлення митному органу, якому подано митну декларацiю, заповнену у звичайному порядку. Рiшення про можливiсть випуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення без їх пред’явлення митному органу або про необхiднiсть такого пред’явлення приймається митним органом на основi результатiв аналiзу ризикiв у строк не бiльше чотирьох робочих годин з моменту прийняття митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку вiдповiдно до митного режиму експорту.

Оформлення експорту станом на сьогодні відбувається без пред’явлення ТЗ митним органам у разі можливості чіткої ідентифікації товарів, як передбачено п.3 ст.326 МКУ, окрім випадків спрацювання ризиків АСАУР, СУР та необхідності проведення огляду.

Для можливості здійснити ідентифікацію товарів згідно п.3 ст.326 проводиться деталізований опис товарів у декларації із зазначенням серійних номерів, відомостей про маркування, тощо. До декларації долучаються фото авто та товару, зроблені під час завантаження.

Однак, 7 листопада 2023 року втратить чинність положення частини другої статті 258 Митного Кодексу і пред’явлення ТЗ до митного органу оформлення експортної декларації стане обов’язковим.

У разі необхідності оформлення, окрім експорту, також транзитної декларації Т1, необхідним є пред’явлення ТЗ до митного органу оформлення і його пломбування.