Новий список товарів які будуть ліцензуватися для експорту та імпорту в 2024 році. Затверджено постанову.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України №1402 від 27 грудня 2023 року, ухвалено квоти та переліки товарів, що підлягають ліцензуванню, на 2024 рік. Згідно з цим рішенням:

  1. Затверджено обсяг квот для товарів, експорт яких обмежується ліцензуванням (Додаток 1).
  2. Прийнято перелік контрольованих речовин, таких як озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, експорт та імпорт яких вимагає ліцензування (Додаток 2).
  3. Затверджено перелік товарів та обладнання, які можуть містити контрольовані речовини (озоноруйнівні речовини і фторовані парникові гази), з обов’язковим ліцензуванням експорту та імпорту, за винятком тих, які транспортуються в контейнерах з особистими речами (Додаток 3).
  4. Схвалено перелік сільськогосподарської продукції, експорт якої обмежується ліцензуванням (Додаток 4).

Додатково визначено, що невикористані суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт (імпорт) товарів, які були визначені у рішенні КМУ від 27.12.2022 №1466, залишаються дійсними до 1 березня 2024 року, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше. Згідно зі статтею 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, для митного оформлення товарів, що перевозяться навалом, а експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, вказаного у відповідній ліцензії.